De Jonge Jury

Stichting Lezen en Passionate Bulkboek willen er met de Jonge Jury voor zorgen dat jongeren met plezier lezen en een mening hebben over de boeken die ze lezen. Leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 12 tot 16 jaar lezen voor de Jonge Jury een aantal jeugdboeken en brengen een stem uit op hun favoriete titels. De drie boeken met de meeste stemmen worden genomineerd voor de Prijs van de Jonge Jury.

De Prijs van de Jonge Jury wordt sinds 1998 uitgereikt. Voor de prijs komt vanaf editie 2017 enkel nog oorspronkelijk Nederlandstalig werk in aanmerking.

De Jonge Jury is geschikt voor klassen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs op alle niveaus.

Gratis lesmateriaal passend bij élke methode Nederlands
Jaarlijks doen ruim 180.000 leerlingen mee. De meeste jongeren doen dat samen met hun docent in de courante les(sen) Nederlands. Docenten bevelen één of meerdere titels uit de Leestips aan om te lezen en behandelen het daarbij behorende – geheel nieuw ontwikkelde – lesmateriaal dat wij in samenwerking met de vier lesmethoden Nederlands hebben samengesteld.

Passionate Bulkboek

Passionate Bulkboek is dé landelijke organisatie op het gebied van Nederlandse letteren en jongeren. Passionate Bulkboek ontwikkelt activiteiten met als doel jongeren te interesseren voor culturele uitingen in het algemeen en letteren in het bijzonder. Jongeren worden zowel bereikt via educatieve projecten in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs als via vrijetijdsactiviteiten.

Anno 2022 is Passionate Bulkboek, naast de Jonge Jury, verantwoordelijk voor de educatieve programma’s De InktaapDag van de Literatuur, Dag van het LiteratuuronderwijsPabo Leest!Er Was Eens, Kort Rotterdams en de Anna Blaman Prijs. Op de vrijetijdsmarkt organiseert Passionate Bulkboek Write Now!. Deze programma’s resulteren in circa dertig uitvoeringen op jaarbasis, uiteenlopend van een workshop schrijven voor vijftien jongeren in Groningen, de viering van de Jonge Jury Lokaal tot de Dag van de Literatuur voor vijfduizend scholieren in de Doelen te Rotterdam.  De organisatie biedt enerzijds grote landelijke activiteiten aan in met name in haar standplaats Rotterdam, maar zoekt tevens haar doelgroep op in de regio.

Stichting lezen

Stichting Lezen is er om ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren een omgeving hebben die ze de kans biedt om het plezier in lezen te ontdekken en boeken te kiezen die aansluiten bij hun belangstelling. Zo kunnen ze uitgroeien tot blijvende lezers.

Om dat te bereiken stemt Stichting Lezen bestaande activiteiten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie op elkaar af en stimuleren zij initiatieven, methodieken en instrumenten die vernieuwend zijn. Dat gebeurt door organisaties bijeen te brengen en te verbinden en door financiële ondersteuning.

Ook het stimuleren van onderzoek en de verspreiding van onderzoeksresultaten behoort tot het werk van Stichting Lezen. Belangrijkste doelgroep zijn jongeren van 0-18 jaar. Deze doelgroep wordt voornamelijk via intermediairs zoals ouders/verzorgers, bibliothecarissen, leerkrachten en docenten bereikt.